گزارش جلسه چهارم لاگ

دیروز ۸۸/۸/۷ جلسه چهرم زنجان لاگ با همکاری موسسه اموزشی اشراق  برگزار شد.
اما فقط چهارده نفر در این جلسه شرکت داشتند و با توجه به بزرگی سالن همایش ، اصلا به چشم نمیومدن !
با اینکه از دو هفته پیش خبر برگزاری جلسه در سایت اطلاع رسانی شده بود و سه چهار روز مونده به جلسه [...]

گزارش جلسه سوم زنجان لاگ

خوب یا بد به هر حال سومین جلسه هم برگزار شد!
هدف این جلسه بخاطر اینکه در دانشکده سماء برگزار میشد این بود که این حرکت رو به مسئولین دانشگاه معرفی کنیم تا شاید اونها مشکل جای ما رو حل کنند و اجازه بدن هر دو هفته دو ساعت از کلاس و پروژکتورشون استفاده کنیم!
اما نه [...]

گزارش دومین جلسه گرو کاربران استان زنجان یا به اختصار زنجان لاگ

خوب همین الان فیلم جلسه دوم نگاه کردم که در حدود دو ساعت بود و مثل جلسه اول مطالبی رو که گفته شد رو جمع بندی کردم تا ثبت شده برای همیشه بمونه!

گزارش اولین جلسه گروه کاربران لینوکس زنجان

در روز دوشنبه ۱۵/۴/۱۳۸۸   بلاخره بعد از مدتها فکر کردن و مطرح کردن این طرح ، این کار عملی شد!