تعمیر بوت لودر های لینوکس

جدیدا بین دوستان و حتی برای خودم خیلی به این مشکل بر خوردیم که بوت لودرمون مشکل پیدا میکنه که البته حتی دیده شده بعضی از دوستان لینوکسشون رو چند بار نصب کردن با اینکه به این کار احتیاجی نبود و من خدمتشون عرض کردم با اینکه نمیدونم چطوری ، ولی با یه گوگل کردن [...]